Tag: ramraksha

1601750913_maxresdefault.jpg

1. Garbhadan – 00:00 2. Samraksha – 14:41 3. Ramraksha – 18:07 4. Durgasaptasashi – 21:37 5. Bhaagwat – 29:57 6. BhagwatGita – 37:49 7. Kalyanshloka – 44:15 8. Puranukhta – 51:52 9. Aashirwachana – 55:27 1. Garbhadan – An Invocation To Loard Vishnu To Grant The Child Traits Of Vishnu Swarup 2. Samraksha – […]

Read more
1596279415_maxresdefault.jpg

‘Night Mantras Jukebox’ completely from Occasions Music! 1. Commentary About Night Mantras – 00:00 2. Hari Om Hari Om – 01:23 3. Ganesh Stavan – 08:43 4. Shantakaram Bhujagashayanam – 09:24 5. Sandhya Stotram – 10:50 6. Sayam Sandhya Vidhi Avahanam, Dhyanam – 16:19 7. Deepadanam – 23:53 8. Shadashtakam (Tvamev Sandhya Savitri) – 27:46 […]

Read more