Tag: omkara

1603303104_hqdefault.jpg

Karaagre Vasate Lakshmi, Karamadhye Saraswati. Karamule Tu Govindah, Prabhate Kar Darshanam. source

Read more
1596279415_maxresdefault.jpg

‘Night Mantras Jukebox’ completely from Occasions Music! 1. Commentary About Night Mantras – 00:00 2. Hari Om Hari Om – 01:23 3. Ganesh Stavan – 08:43 4. Shantakaram Bhujagashayanam – 09:24 5. Sandhya Stotram – 10:50 6. Sayam Sandhya Vidhi Avahanam, Dhyanam – 16:19 7. Deepadanam – 23:53 8. Shadashtakam (Tvamev Sandhya Savitri) – 27:46 […]

Read more