=============================================================

POLSKA WERSJA

Kim tak naprawdę Jesteśmy i jaka jest Nasza Świadoma Rola Ziemskich Stwórców na Naszej Planecie. Gregg Braden tłumaczy jak zostaliśmy zaprogramowani oraz jak można krok po kroku uwolnić się od tych iluzorycznych programów, filtrów, soczewek przez które świat materialistyczny uwarunkował Nas byśmy funkcjonowali wspierając dzisiejszy system.

=============================================================

ENGLISH VERSION

Who We actually Are and what’s Our Aware Function of Earthly Creators on Our Planet. Gregg Braden explains how We had been programmed and the right way to free ourselves step-by-step from these illusory applications, filters, lenses by way of which the materialistic world conditioned Us to perform by supporting in the present day’s system.

=============================================================

source