Om Bhur Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat Gayathri Manthram – Tamil Lyrics | Om Bhur Bhuva Swaha Singer: Sathyaprakash Music: V Kishorkumar Video: Kathiravan Krishnan Manufacturing: Anush Audio # gayatrimantra # powerfulmantra # AnushAudio Gayatri Mantram – Tamil Track Lyrics: Satyaprakash Music: Manner Kishorkumar Manufacturing: Kathiravan Krishnan Manufacturing: Anush Audio Channel ‘Anush Music’ – http://bit.ly/AnushMusic In Affiliation with Divo http://www.fb.com/divomovies https://twitter.com/divomovies.

source