ભવ ૬
જયકુમાર – ધરણ (પતિ)
વિજયકુમાર – લક્ષ્મી (પત્ની)

અનેક આચાર્ય ભગવંત ના હ્દયમાં ઘર કરનારું, પામર જીવોના જીવન તારનારુ, સંસાર નૈયાને ઉગારનારુ પુસ્તક… હવે સ્વર અને સંગીત સાથે…

લેખક :-
ગુરુદેવ શ્રીમદ્ આચાર્ય વિજય ભદ્રગુપ્ત સુરીશ્વરજી મહારાજા

લાભાર્થી :-
શ્રી કેવળદાસ જેચંદભાઈ ગાંધી પરિવાર (કચ્છ-વાગડ)

ORGANIZER :- MOTIVATIONAL PANTH (SURAT)

DIRECTOR :- MEET ASHOK SHETH

VOICES BEHIND SCREEN :-

MEET ASHOK SHETH
VAIRAG SANGHAVI
HITAGNA SHAH
MOKSHA SHAH
VRAJ SANGHAVI
SHIKHA LALAN
SAYONI SANGHAVI
AAYUSHI SHAH
RIDDHI SHAH
AKSHAT VOHERA

MIXING :- MEET ASHOK SHETH

VIDEO DESIGN :- KALIKUND DESIGNERS

MUSIC :- MANAN SHAH (TAPOVANI)

SPECIAL THANKS :-
MAUNANK SHAH
RUSHABH SHAH
(Assume once more group)

ADDRESS WHERE YOU CAN FIND US :-

YOUTUBE:- https://www.youtube.com/c/MOTIVATIONALPANTH

FACEBOOK :- https://www.fb.com/સમરાદિત્ય-મહાકથા_આત્મા-સાથે-સીધો-સંવાદ-108499864263813/

INSTAGRAM :- http://www.instagram.com/Samraditya_mahakatha

EMAIL :- samradityamahakatha@gmail.com

FOR REGULAR UPDATES SEND YOUR NAME AND CITY ON WHATSAPP :- https://wa.me/918160382180

#samraditya_mahakatha_audiobook
#samradityamahakatha
#jainsm
#jainbook
#sm_audiobook
#Team_Mp
#AudioBook
#motivational_panth
#motivationalpanth
#motivational

source